Asociatia APBv

Scopul Asociatiei Psihologilor BRASOVENI este de a pregati, promova si implementa proiecte si activitati pentru evaluarea calitatii vietii, a starii de sanatate fizice si psihice,a nivelului de stres si pentru optimizarea performantelor personale si profesionale la nivel individual si de grup, ca forma de adaptare continua si eficienta la conditiile interne si externe de viata.

Asociatia Psihologilor BRASOVENI are personalitate juridica de drept privat, autonoma, non-guvernamentala, apolitica si non profit.

Obiective statutare

 • Promovarea unor activitati de psihologie aplicata pentru formarea continua si complementara a psihologilor indiferent de specialitate.
 • Promovarea unor activitati de cercetare stiintifica si dezvoltare pentru a argumenta si sustine dezvoltarea psihologilor si psihologiei brasovene.
 • Organizarea unor cursuri de dezvoltare personala si profesionala pentru diferite categorii profesionale, de varsta sau sociale, pentru optimizarea performantelor in profesie, in viata, in familie si eliminarea starii de nesanatate (cursuri de formare continua, calificare/recalificare, de specializare, de perfectionare, de initiere, training-uri, coaching pentru individ, echipa sau organizatie, aplicat pe diferite nevoi identificate sau solicitate, etc.).
 • Colaborarea cu autoritati, institutii publice sau private si oricare alte persoane juridice sau fizice, interne si internationale in vederea realizarii scopului propus;
 • Crearea de echipe de lucru inter si pluridisciplinare in vederea elaborarii si implementarii unor proiecte/ programe eficiente pentru abordarea multidimensionala a profesiei de psiholog;
 • Dezvoltarea de programe de informare a populatiei
 • Organizarea de manifestari stiintifice, conferinte, simpozioane, sesiuni de comunicari, work-shop-uri, etc.
 • Realizarea de materiale de informare si facilitarea vanzarii si/ sau distribuirii acestora catre publicul larg;
 • Atragerea de voluntari pentru campanii de promovare si informare si pentru alte activitati menite sa duca la realizarea scopului propus.
 • Implicarea Asociatiei Psihologilor BRASOVENI in derularea de programe locale, regionale, nationale sau internationale finantate cu fonduri nerambursabile.
 • Realizarea de investitii, prestari servicii, procurarea de mijloace fixe, obiecte de inventar si materiale.

Consiliul director

Presedinte: Dr. Psih. princ. Doru Dima
Vicepresedinti: Psih. Aurelian Danu
                          Psih. princ. Gaianu Alexandru
Secretar: Psih. princ. Moarcas Ioana
Reprezentant P.R.: Dr. Psih. Onelia Pescaru
                                Psih. Sorin Prie
Reprezentant Marketing: Psih. Serban Alin
Trezorier: Psih. Costea Corina

Reprezentanti Comisii Aplicative

 • Comisia Psihologie Educationala, Consiliere Scolara si Vocationala: Dr. Psih. Gheza Carmen
 • Comisia de Psihologie Clinica si Psihoterapie: Psih. princ. Voinea Adina
 • Comisia de Psihologia Muncii, Transporturi si Serviciilor: Dr. Psih. princ. Gherasim Catalin
 • Comisia de Psihologie pentru Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala: Psih. Tuzes Lidia

Membrii APBv

Membrii asociatiei au o vasta experienta in specialitati apartinand psihologiei muncii si organizationale, transporturilor, psihologiei clinice si psihoterapie, psihologiei educationale si psihologiei pentru aparare ordine publica si siguranta nationala.

detalii

Asociatia APBv

Asociatia Psihologilor BRASOVENI este o persoana juridica de drept privat, autonoma, apolitica, non-guvernamentala si non-profit,cu scopul de a pregati,promova si implementa proiecte si activitati pentru evaluarea calitatii vietii, a starii de sanatate fizice si psihice...

detalii

Proiecte APBv

Asociatia Psihologilor BRASOVENIisi propune si bineinteles doreste ca dumneavoastra sa faceti parte din echipa noastra; impreuna sa implementam cele mai ambitioase proiecte din domeniul psihologiei atat la nivel local cat si la nivel national ...

detalii